Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Participació Ciutadana

Aquest espai ha estat creat amb un doble objectiu: d'una banda  donar a conèixer  les activitats que es porten a terme  des d'un element de participació  com és el Consell de ciutat i d'un altre fer encara més extensiva la participació possibilitant que aquesta es pugui fer des de aquest portal.

 
Esperem que tots els usuaris d'aquest servei trobin d'interés les informacions que s'ofereixen a partir d'aqueste web.

Antecedents

 • 1980: Des d’aquest any existeix la Regidoria de Participació Ciutadana
 • 1991: Salt qualitatiu de la cultura de suport a l’associacionisme al foment de la participació
 • 1997: Jornades de debats a l’entorn de l’Associacionisme i la ciutat
 • 1996-2000: Experiències participatives programa URBAN. El Comitè Directiu i el Consell de Barris
 • 2002: Jornades “Cap a un nou model de Participació Ciutadana”
 • 2004: Aprovació pel Ple Municipal del Reglament de Participació Ciutadana

Mandat 2003-2007

Desplegament i implementació del Sistema de Participació Ciutadana i del Reglament

 • Els objectius: Comunicació, consulta i corresponsabilitat
 • Els òrgans: Consell General de Ciutat, Consell Districte, Comissions Sectorials i espais participatius
 • Els processos participatius: Can Zam, Pla Acció Municipal  2003-2007,  Serra Mena (Llei de Barris), Acord Cívic de Neteja, Auditoria de la Salvaguarda de Drets Humans al municipi de Sta. Coloma.
 • Plans Transversals: Pla Infància i J., Projecte Educatiu Ciutat, Pla Acció Cultural, Pla de Convivència, Pla de la Gent Gran.
 • Comissions Sectorials: Consell Solidaritat i Cooperació, Consell de la dona, Consell dels infants, Consell  de Benestar i Salut.
 • Els instruments: Audiències Públiques, Portal d’Entitats.

Mandat 2007-2011

Juny 2007 nova etapa:  Servei de Promoció de la Participació i la Ciutadania

Continuació del desplegament i implementació del Sistema de Participació Ciutadana

 • Els objectius: Comunicació, consulta i corresponsabilitat
 • Els òrgans: Consell General de Ciutat, Consell Districte, Comissions Sectorials i espais participatius
 • Els processos participatius: Pla Acció Municipal 2007-2011, Agenda SC+Civisme, Seguiment Plans d’Intervenció Integral (Llei de Barris, S. Mena, Iniciativa Urbana i Zona Centrals), Pla Director Urbanístic ARES: la Bastida i Safaretjos, Desplegament  telefonia mòbil (GECODIT) Pacte Local, Millorem el nostre Barri, processos consultius d’urbanització de carres, Debat Obert, reptes i propostes per la ciutat, Elaboració i seguiment Pla Acció Municipal 2007-2011
 • Comissions Sectorials: Consell Solidaritat i Cooperació, Consell de la dona, Consell dels infants, Consell  de Benestar i Salut.
 • Els instruments: Audiències Públiques, Portal d’Entitats, Desenvolupament del Dret de paraula en el Ple
 • La participació digital: innovació i participació (a títol individual)