Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Cercador

Cercador General del Portal d'Entitats

Aquest cercador et permetrà cercar paraules a tot el protal d'entitat i a les webs d'aquelles entitats que tinguin creat el seu portal a aquest entorn.

 

Regles:

Només s'acceptaran paraules amb 2 o més caràcters.
Màxim 200 caràcters en total.
Els espais son usats per trencar paraules, "" pot ser utilitzat per cercar una frase sencera.
AND, OR i NOT son paraules prefixares, sobreescriuen l'operador per defecte +/|/- iguals a AND, OR i NOT com operadors.
Totes les paraules de cerca son convertides a minúscules.