Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Desplegament de les infraestructuras de telefonia mòbil

Participació i consens

imatge decorativa.

Objectiu

Facilitar les dinàmiques de consens i de diàleg que han de possibilitar el desplegament eficient de les infraestructures de telefonia mòbil (ITM) de tercera generació Arribar a un pacte local entre totes els tres agents principals:

  • Ajuntament
  • Ciutadania
  • Operadors

Projecte GECODIT

Què és?

Conjunt d’actuacions pensades per facilitar el desenvolupament de processos de generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil.

Origen

Es basa en les conclusions de l’informe de recerca “Metodologia per a la generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a Catalunya” realitzat pel Centre de Recerca en Governança del Risc.

Finalitat

Construir el pacte local pel desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil.

Fases GECODIT

Esquema decoratiu. Fases: 1)Diagnòstic de la situació. 2)Reunions i entrevises amb els agents implicats. 3)Subscripció del pacte local ple desplegament de les ITM
Diagrama de fluxe de participants al pacte