Portal de la Xarxa Neutra
 

La Xarxa Neutra

Introducció

Banda ampla i mobilitat son conceptes que els ciutadans incorporen poc a poc a la seva vida diària; la demanda d’un accés a Internet d’alta velocitat es cada vegada més gran així com també ho es la necessitat de connexió permanent. Per cobrir aquestes necessitats es imprescindible comptar amb una infrastructura que permeti un accés de qualitat a tot tipus de continguts.

L’absència d’infrastructures de banda ampla ha sigut un dels frens en la implantació de les TIC en diferents entorns ciutadans; la lenta implantació d’aquestes tecnologies no només és un obstacle per gaudir de comunicacions ràpides, serveis multimèdia i una millor navegació per Internet sinó que també impedeix el desenvolupament de noves aplicacions i continguts.

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet  ha identificat les seves mancances en infrastructures de telecomunicacions i es planteja el repte de oferir a curt termini solucions a les noves exigències dels seus ciutadans.

Definició del projecte

La Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet es una xarxa de telecomunicacions pública on els ciutadans, les empreses i l’Administració comparteixen recursos amb l’objectiu de donar suport a iniciatives dinàmiques i emprenedores en l’àmbit ciutadà, educatiu, de negoci i d’oci.

El concepte de Xarxa Neutra radica en que les infrastructures no son propietat d’un únic operador, si no que son de la ciutat. Aquesta xarxa ciutadana conté serveis propis als quals pot accedir qualsevol usuari de la població, i també dóna la possibilitat de connectar-se a Internet a través d’un proveïdor de serveis (ISP). Al tractar-se d’una xarxa pública, molts proveïdors es poden sentir atrets, fent així que els usuaris tinguin llibertat per tal d’escollir aquell qui millor s’adeqüi a les seves necessitats. Els usuaris pagaran les tarifes de connexió que especifiqui l’ISP que hagin triat, però podran accedir als recursos interns de la Xarxa Neutra de forma gratuïta.

Els proveïdors d’accés a Internet (ISPs) podran connectar segments de les seves xarxes a la Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet per proporcionar els seus serveis als ciutadans, però s’hauran de sotmetre a una política de competència amb altres proveïdors perquè es donarà l’oportunitat de connexió a la Xarxa Neutra a tots els ISPs que estiguin interessats.

Especificacions funcionals

Infrastructures:

 

 • Creació d’una xarxa d’alta velocitat capaç de garantir una qualitat de servei actualment no disponible via Internet.
 • Per accedir a la xarxa s’habilitaran punts d’accés wireless (hotspots) distribuïts per la ciutat destinats a plataformes mòbils i punts d’accés fixes ubicats a diferents centres municipals.
 • El disseny ha de ser escalable. La xarxa es crearà de forma progressiva, a mesura que es vagin afegint punts d’accés i serveis. L’embrió de sortida serà la Xarxa Neutra Versió Beta.

Serveis:

 • El ciutadà a través d’aquesta xarxa ha de tenir accés gratuït als serveis i a les bases de dades ciutadanes (CCV, Gramenautes, Portal Ciutadà, organismes esportius, lleure ...).
 • Es realitzaran transmissions d’àudio i vídeo (serveis multimèdia) amb continguts d’interés per als ciutadans (ràdio local, vídeos amb events ciutadans, ...)
 • S’habilitaran els mecanismes necessaris per a realitzar comunicacions amb la tecnologia de veu sobre IP (VoIP).
 • Es donarà als empleats municipals la possibilitat de treballar remotament des de fora de l’Ajuntament com si estiguessin dins (teletreball).
 • La Xarxa Neutra estarà connectada a diversos ISPs per tal que els ciutadans que ho desitgin puguin sortir a Internet (previ pagament de les tarifes que estipuli el proveïdor de serveis).

Gestió:

 • La característica de mobilitat requereix d’una infrastructura de suport i gestió de handovers i roaming.
 • Detecció de serveis i autoconfiguració. S’ha de permetre als usuaris l’automàtica connexió a la xarxa oberta i la detecció dels serveis disponibles al inici d’una nova sessió o després de realitzar un roaming.
 • Es necessiten mecanismes per regular l’accés d’usuaris als serveis i per gestionar la connexió a Internet a través dels ISP.
 • La gestió de tots els elements que composen la xarxa es farà de forma centralitzada des d’un únic punt.

Seguretat:

 • Es necessari un model global de seguretat que eviti la utilització de diferents mecanismes de seguretat depenents de les aplicacions
 • S’ha de proporcionar als usuaris un sistema d’identificació segur  que els hi permeti accedir als serveis que tinguin contractats. Proporcionar al sistema mecanismes perquè només persones autoritzades puguin accedir a les funcions de gestió de la xarxa i a certs serveis.
 • Es possible que algunes aplicacions requereixen la transmissió per la xarxa oberta d’informació privada i per tant es necessiten mecanismes de protecció del tràfic en funció de la font i del tipus de destinatari