Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Normativa que afecta a la publicació de continguts en aquest portal

Normativa que afecta a la publicació de continguts en aquest portal.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, propietari i gestor del Portal d’Entitats, ofereix als usuaris/es en general, i a les associacions registrades a Santa Coloma en particular, informació i serveis a través de la web Portal d’Entitats sota les condicions generals:

I. OBJECTE
El Portal d’Entitats facilita als usuaris/es l’accés i l’ús de diversos serveis i continguts posats a la seva disposició pel Portal d’entitats, pels usuaris/es del Portal d’Entitats i/o per proveïdors de serveis i continguts.

Portal d’Entitats es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la web, i també es reserva el dret a modificar o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis i condicions requerides per accedir i/o utilitzar el Portal d’Entitats i els seus serveis.

II.   SERVEIS

 • Informació d’actualitat sobre la ciutat de Santa Coloma de Gramenet
 • Informacions generals d’actualitat.
 • Informacions dels serveis de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet
 • Adreces de correu electrònic
 • Espai web per associacions.
 • Servei d’Agenda Compartida
 • Xats i Fòrums

  III. CONDICIONS DEL PORTAL D'ENTITATS

  1. Podran ser membres del Portal d’Entitats: Les associacions registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

  2. Els membres del Portal d’Entitats, sempre que ho sol·licitin, tindran accés a:

  • Una adreça de correu electrònic per usuari/a en els servidors del Portal d’Entitats.
  • Disponibilitat d’un màxim de 10Mb per a un espai web en el servidor del Portal d’Entitats.
  • Formar part i accedir al Directori de membres del Portal d’Entitats.
  • Servei d’Agenda Compartida, per difondre les seves activitats i opinions.
  • Promocions i serveis.

  3.- Accés al Portal d’Entitats:

  El Portal d’Entitats proporcionarà per defecte un nom d’usuari o login als socis del Portal d’Entitats.

  • El login pertany exclusivament a la persona física o jurídica a la qual es concedeix. L’usuari/a haurà de mantenir tant el seu login com la seva clau d’accés de forma totalment confidencial.
  • L’usuari/a assumeix, per tant, les conseqüències de qualsevol trencament de la confidencialitat d’aquests identificadors.
  • L’usuari/a podrà donar-se de baixa en qualsevol moment realitzant la sol·licitud on line a través del Portal d’Entitats.
  • L’usuari/a podrà sol·licitar o rebutjar on line qualsevol dels serveis que ofereix el Portal d’entitats en qualsevol moment. 

  4. Baixa obligatòria

  Prèvia audiència a l’interessat per un termini de 15 dies, el Portal d’Entitats podrà donar de baixa a qualsevol usuari que incompleixi qualsevol de les condicions generals recollides en aquest document,una vegada s’hagi acreditat formalment el fet.

  IV.   POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT, SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

  1. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, propietari del Portal d’Entitats, garanteix a tots els usuaris que subministrin dades personals per accedir als seus serveis d’Internet, la màxima confidencialitat i privacitat sobre aquestes dades.

  2. D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari/a del Portal d’Entitats podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació per a l’ús de les seves dades en la forma establerta en els articles 15, 16 i 17 de l’esmentada llei i en la Instrucció núm. 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació es podran exercir enviant un correu electrònic al Portal d’Entitats.

  De conformitat amb el que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica de protecció de Dades, s’informa expressament als usuaris del Portal d’Entitats: -Que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer, on es conservaran mentre sigui usuari/a del Portal d’Entitats.
   

  • Que la finalitat de la recollida de dades és poder confirmar les dades del Registre i oferir serveis específics per a cada col·lectiu en funció de la seva activitat. Les dades van dirigides al mitjà Portal d’Entitats, que gestiona l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
  • Que les respostes a les preguntes que els siguin formulades tindran caràcter obligatori o facultatiu.
  • Que la negativa a subministrar les dades que se li demanin tindrà com a conseqüència l’impediment a accedir al Portal d’Entitats i disposar dels serveis que ofereix aquest espai.
  • Que el responsable del fitxer de dades i el seu tractament és l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

  3.Igualment, l’usuari/a del Portal d’Entitats podrà donar el seu consentiment exprés o revocar-lo, o bé exercitar el seu dret d’oposició, en els termes previstos en l’article 6 de la referida llei. Aquests drets també els podrà exercir enviant un correu electrònic a bustia@portalentitats.net.

  4.En relació als serveis a disposició dels usuaris/es a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d’acord amb la legislació vigent, i en especial el Real Decret 994/1999 d’11 de juny sobre Mesures de Seguretat.

  El Portal d’Entitats garanteix als usuaris/es el dret d’informació en la recollida de dades, i els principis de qualitat, seguretat, secret, i comunicació de les dades, de conformitat amb el que s’estableix en la llei 15/1999 de 13 de Desembre.

  5.Prèvia audiència a l’interessat per un termini de 15 dies, el Portal d’Entitats es reserva el dret a excloure de l’accés als serveis per als membres del canal qualsevol usuari/a que hagi facilitat dades falses, una vegada s’hagi acreditat formalment el fet, sense perjudici de les responsabilitats penals en què es podrà incórrer per l’esmentada falsedat.

  V. RESPONSABILITATS

  1. Portal d’Entitats declina tota responsabilitat en cas de no poder prestar els seus serveis a causa d’una interrupció de subministrament elèctric o, en general, de supòsits de força major, causes imprevisibles o previsibles que no puguin evitar-se o qualsevol altre motiu aliè al Portal d’Entitats. En aquests casos, els serveis es restabliran amb la màxima celeritat possible. També declina la responsabilitat en cas que la impossibilitat de prestar els serveis sigui deguda a l’usuari/a o a qualsevol persona autoritzada per ell.

  2. El Portal d’Entitats no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari/a que afectin els drets d’un altre usuari/a del Portal d’Entitats, o d’un tercer, incloent drets d’autor, marques, patents, drets sui generis sobre bases de dades, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. Tampoc serà responsable en cas d’ús no autoritzat dels serveis per tercers.

  3. L’usuari/a serà responsable de les conseqüències de qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin al Portal d’Entitats, que siguin imputades a l’usuari/a, així com de la introducció de programes, virus, applets que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes o a les xarxes.

  4. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu d’altres usuaris/es, així com enviar missatges de correu massiu (spamming) amb fins comercials o publicitaris.

  VI.  INFORMACIÓ DE TERCERS

  1. El Portal d’Entitats no es fa responsable del contingut ofert per terceres parts en la totalitat de la web en cas d’abús dels drets de la propietat intel·lectual o la reproducció indeguda d’articles sotmesos a Copyright, entre d’altres supòsits. El Portal d’Entitats no es fa responsable dels danys directes o indirectes derivats dels continguts o les informacions ofertes per tercers en la web del Portal d’Entitats. Tampoc es fa responsable de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció de les informacions, opinions, programes, dades, serveis o continguts de qualsevol tipus oferts per tercers als quals l’usuari/a tingui accés a través del Portal d’Entitats.

  2.  El Portal d’Entitats es reserva el dret de canviar, afegir o d’ometre continguts o informacions ofertes per tercers quan aquests no estiguin d’acord amb la llei o amb els interessos dels seus usuaris/es, així com per no adequar-se a aquestes condicions generals.

  3. El Portal d’Entitats no s’identifica necessàriament amb les opinions dels seus col·laboradors o articulistes.

  VII.  Continguts i serveis propis

  1. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal d’Entitats i dels seus continguts (textos, imatges, àudio, vídeos, dissenys, creativitats, software) pertanyen a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

  2. En cas que no es notifiqui el contrari, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

  3. L’usuari/a es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els de xat, fòrums o altres pàgines obertes als usuaris) que el Portal d’Entitats ofereix en les seves pàgines web i  a no usar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe  i a l’ordenament legal: difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en els sistemes físics i lògics del Portal d’Entitats, dels seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

  4. L’usuari/a es compromet a utilitzar la informació i els serveis del Portal d’Entitats, exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no fer directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts per la utilització dels serveis.

  L’usuari/a s’obliga a no utilitzar les facilitats les facilitats i capacitats dels serveis per realitzar o suggerir activitats prohibides per llei.