Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
CENTRE CÍVIC PINS

ADREÇA:  c.Pirineus, 2-6
FAX:  934663859
TELÈFON: 93 4663940 (CIAPE)
E-MAIL:
Nº USOS 2002: obert  el 2003

ESPAIS

ENTITATS AMB SEU POSTAL

ACTIVITATS PERMANENTS

DESCRIPCIÓ

M2 APROX.

ENTITATS

AMB SEU POSTAL

ACTIVITATS

PERMANENTS

1.-

SALA D’ACTES

130

Centre d’Acolliment per a estrangers

Associació Cultural Islàmica

Centre Obert Moisès

CLASSES CATALÀ I CASTELLÀ PER A ADULTS ESTRANGERS

ESCOLA XINESSA PER A NENS

SALA ORDINADORS. PUNT NODAT

2.-

DESPATX CIAPE

12

3.-

DESPATX CIAPE

19

4.-

PLANTA PRIMERA

 

5.-

DESPATX

20

6.-

DESPATX. SALA ORDINADORS

30

7.-

DESPATX PC

9

8.-

DESPATX CENTRE ACOLLIMENT

13

9.-

SALA TREBALL

13

10.-

4 AULES

25

11.-

ESPAI POLIVALENT

46

12.-

DESPATX ENTITATS

11

 

 

 

CONSERGE PROPI:

SI

 

SERVEIS MUNICIPALS (RELACIÓ):

CIAPE, GRAMEIMPULS

BAR

 

NO

 

 

EQUIP TÈCNIC (EXCEPTE MOBILIARI):

TV-VIDEO-EQUIP DE SO

POSSIBILITAT D’EXPOSICIONS:

SI

 

TIPUS (PENJADA, ETC.)

Penjada