Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
CENTRE CÍVIC RAVAL

ADREÇA: c.Monturiol, 20
FAX: 93 4661171
TELÈFON: 93 385 83 77
E-MAIL:   cc.sta.colomag.rv@gramenet.diba.es

 

 

 

DESCRIPCIÓ

M2 APROX.

ENTITATS

AMB SEU POSTAL

ACTIVITATS

PERMANENTS

1.

ZONA D'ESBARJO - BAR (Planta baixa)

95

AVV RAVAL

ASS. EXTREMAÑA NTRA.SRA. REMEDIOS

ASS. EUROGRAMENET

AUPA'M

DISPENSARI STA.ROSA ALCOHOLISME

NAKELAMUS

ASSOC. ECOLOGISTA SUBER

PUNTES DE COIXÍ

MANUALITATS

CLASSES DE IOGA

CLASSES CARNET DE CONDUIR

PINTURA A L'OLI

PINTURA SOBRE ROBA

2.  

PATI (Planta baixa)

228

3.

SALA D'ACTES (1ª Planta)

90

4.

BIBLIOTECA (2ª Planta)

38

5.

SALA 2 (2ª Planta)

16

6.

SALA 3 (2ª Planta)

9

7.

1 Despatx i 3 Magatzem (Planta baixa)

22

8.

2 Despatxos (AVV) 1ª planta

25

9.

3 Despatxos

30

CONSERGE PROPI:

SI

 

SERVEIS MUNICIPALS (RELACIÓ):

 

BAR

 

NO

CONCESIONARI/A:

 

EQUIP TÈCNIC (EXCEPTE MOBILIARI):

TV-VIDEO-EQUIP DE SO

POSSIBILITAT D�EXPOSICIONS:

 

NO

TIPUS (PENJADA, ETC.)