Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
CASAL MUNICIPAL PIRINEUS

ADREÇA: c.Pirineus, 118
FAX:
TELÈFON: 93 468 05 15
E-MAIL:
Nº USOS 2002: 7.277

ESPAIS

ACTIVITATS PERMANENTS

 

DESCRIPCIÓ

M2 APROX.

ENTITATS

AMB SEU POSTAL

ACTIVITATS

PERMANENTS

1

SALA ACTIVITATS

50

ASSOCIACIÓ GRESOL BLAU

 

GIMNÀSTICA GENT GRAN

SEVILLANES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERGE PROPI:

 

NO

SERVEIS MUNICIPALS (RELACIÓ):

 

EQUIP TÈCNIC (EXCEPTE MOBILIARI):

TV-EQUIP DE SO

POSSIBILITAT D’EXPOSICIONS:

 

NO

TIPUS (PENJADA, ETC.)