Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
CASAL MUNICIPAL GUINARDERA

ADREÇA: c.Milton, 28
FAX:
TELEFON: 93 468 32 03

 

 

 

DESCRIPCIÓ

M2 APROX.

ENTITATS

AMB SEU POSTAL

ACTIVITATS

PERMANENTS

1.     

ASSOCIACIÓ DE VEINS

15

 

Associació Veïns Guinardera

Grup Dones Guinardera

Esplai Avis Guinardera

Club Petanca Guinardera

Esplai "La Guineu"

ALFABETITZACIÓ

PUNTES DE COIXÍ

MANUALITATS DONES

MANUALITATS GENT GRAN

GIMN. MANTENIMENT GENT GRAN

GIMNÀSTICA MANTENIMENT DONES

SALA ORDINADORS

2.  

SALA 1

35

3.

SALA 2

33

4.

BAR

12

5.

SALÓ BAR

24

6.

MAGATZEM ESPLAI

9

7.

MAGATZEM

9

8.

WC DONES

9

9.

WC HOMES

9

CONSERGE PROPI:

 

NO

SERVEIS MUNICIPALS (RELACIÓ):

 

BAR

SI

 

CONCESIONARI/A:

GESTIÓ AVV

EQUIP TÈCNIC (EXCEPTE MOBILIARI):

TV - Video - Equip So

POSSIBILITAT D'EXPOSICIONS:

 

NO

TIPUS (PENJADA, ETC.)