Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
CASAL MUNICIPAL SAFARETJOS

ADREÇA: ­ Av. Generalitat, 222
FAX:
TELÈFON:  93 3856608
E-MAIL:

ESPAIS

ACTIVITATS PERMANENTS

 

DESCRIPCIÓ

M2 APROX.

ENTITATS

AMB SEU POSTAL

ACTIVITATS

PERMANENTS

1.

SALA D’ACTIVITATS

 

ASS.JUB. I PENSIONISTES

GRUP DE DONES

 

ALFABETITZACIÓ G. GRAN

MANUALITATS GENT GRAN

COIXETS

GIMNÀSTICA DONES

2.  

SALA GRUP DE DONES

 

3.

ESPAI TROBADA AVIS

 

4.

SALA D’ACTES

 

5.

TALLER

 

6.

TALLER

 

7.

BAR

 

CONSERGE PROPI:

 

NO

SERVEIS MUNICIPALS (RELACIÓ):

NO

BAR

 

SI

 

 

EQUIP TÈCNIC (EXCEPTE MOBILIARI):

 

POSSIBILITAT D’EXPOSICIONS:

 

SI

TIPUS (PENJADA, ETC.)

PENJADA