Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
CASAL MUNICIPAL RIU NORD

ADREÇA: c.Safaretjos, 1-3
FAX:
TELÈFON: 933863649
E-MAIL:

 

 

 

DESCRIPCIÓ

M2 APROX.

ENTITATS

AMB SEU POSTAL

ACTIVITATS

PERMANENTS

1. SALA D’ESTAR (Zona bar)

48

Associació Veïns Riu Nord

Grup de Dones Riu Nord

Veu Animal

Al Anon

 

GIMNÀS DONES

IOGA

ALFABETITZACIÓ

CATALÀ DONES

MANUALITATS GENT GRAN

SEVILLANES

TREBALLS MANUALS ASS. VEÏNS

PUNTES DE COIXÍ

MANUALITATS DONES

2. ZONA BAR

70

3. SALA CALDERES

6

4. SALA 1

12

5. MAGATZEM

6

6. SALA 3

28

7. SALA 4

25

8. SALA 5

72

9. SALA 6

18

10. PASSADISSOS I VESTÍBUL

57

 

 

 

 

CONSERGE PROPI:

 

NO

SERVEIS MUNICIPALS (RELACIÓ):

 

EQUIP TÈCNIC (EXCEPTE MOBILIARI):

TV – Video

POSSIBILITAT D’EXPOSICIONS:

SI

 

TIPUS (PENJADA, ETC.)

Penjada