Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Els membres del Consell General de Ciutat

Alcaldessa, regidors i grups municipals

 • Parlon Gil; Nuria - Alcaldessa
 • Serrano Ortin; Esteve - T.A Àrea de Serveis Municipals, Comerç i Mercats
 • Guinart Moreno; Lidia - T.A  d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns
 • Sanchez Traveria; Francesc - T.A Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania
 • Carmona Lopez; Antoni - T.A  Seguretat, Ordre Públic i Convivència
 • Combarros Vilaseca; Carles - T.A de Promoció Econòmica i Ocupació
 • Aragon Aragon; Remedios - T.A d' Espai Públic i Civisme
 • Moreno Montaña; Raul - T.A  Benestar Social i Famílies
 • Mas Herrero; Jordi - T.A Urbanisme i Habitatge
 • Arroyo Bote; Diego - T.A Educació i Esports
 • Jimenez Gonzalez; Petra - Regidora de Cultura, Solidaritat i Cooperació
 • Tordera Roig; Laia - Regidora d’Infància, Joventut i Salud
 • Moreno Jorge; Ana Belen - Regidora adjunta Àrea de Serveis Municipals, Comerç i Mercats
 • Abello Barbero, Susana - Regidora de Promoció de la Ciutat
 • Sevilla Oliveras; Alexandra - Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Pujols Martínez; Xavier - Regidor delegat adjunt a Participació Ciutadana
 • Un representant del Grup Municipal Popular
 • Un representant del Grup Municipal de Gent de Gramenet
 • Un representant del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya

Institucions, Entitats i altres agents socials i ciutadans

Defensor del Ciutadà

 • Fernando Oteros

 

4 Vice-presidències ciutadanes

 • Jose Luis Muñoz Algarin. FAVGRAM
 • Antonia Ortega Martinez. Coordinadora de Dones
 • Juan Llaberias. Coordinadora de Gent Gran
 • Jordi Varela. Comissió Impulsora

 

Consell sectorials

 • Fòrum ambiental. Miguel Angel Para
 • Consell de les Dones. Carmen Alonso
 • Comissió Solidaritat i Cooperació. Loli Palomo
 • Comissió Municipal de Convivència

 

Consells Territorials

 • Consell Barri Raval Sta. Rosa. Mercedes Riba Velasco

 

Un representant Entitats i Institucions

 • ACI. Josep Colldeforns
 • UGT. Felipe Barrera
 • CCOO. María Gallardo
 • FAVGRAM. Andres Bolancer
 • FEVAG.. Teresa Jiménez Motilla
 • Coordinador Dones
 • Coordinador Gent Gran
 • Entitats Cultura Tradicional i P. Daniel Perez Rodriguez
 • Basquet Santa Coloma. Josep Hernandez
 • JESC. Mireia Gonzalez
 • UNED. Carles Villagrasa
 • Casa Extremadura. Tomas Cabeza
 • Casal del Mestre
 • Educa. Lleure Infan. Juven. Carmen Arana (Esplai Pajaro Loco)
 • Educa. Lleure Infan. Juven. Raúl Garcia (Centre Obert Rialles)
 • Centre Excursionista Puig C. Albert Noguera
 • Escola Taller La Ginesta
 • Creu Roja. Rosa Marco
 • Obra Social Església
 • Club Futbol Calaf. Francisco Jimenez
 • Club Patin. Rosa Cabrera
 • Que’s Lider. Mª Carmen Olla
 • CC La Colmena. Asensi Hernandez
 • Plataforma Serra de Marina
 • Ateneu Popular Julia. Romera.Santiago Tornero
 • Col·legi Ofc. de Diplom. T. Social

 

Representant Partits Polítics

 • PSC. Tomas Fernandez
 • IC-V. Salva Redón.
 • CIU..Josep Bañoles.
 • ERC. Jordi Cañiguera.
 • EUiA. Angel Pla.
 • PP. Armando Delgado.
 • Gent de Gramenet
 • Ciutadans -Partido de la Ciudadania. Magi Algueró
 • UDC. Josep Mª Labarta


Comissió impulsora del Consell

 • Jose Mª Alonso. FAVGRAM
 • Jose Miguel Terrino. FECAC
 • Isabel Crehuet. G. Joves Singuerlin
 • Sergi Ortiz. Joglars i Senglars
 • Ana Belen Perez Blanco. SC MEDIA
 • Agusti Viñas. Parroquia Sant Jaume

 

Personalitats de reconegut prestigi

 • Jose Mª Cortes. Professor Universitat

Ciutadans a títol individual escollits aleatòriament del padró municipal

 • Carmen Espinosa Gallardo
 • Mª Josefa Cantos Iglesia
 • Victoria Barcelona Anaya
 • Carmen Miñana Lirio
 • Arturo Bartrina Costa
 • Eduardo Benito Molla

Tècnics directius del Consistori

 • Sr. Carles Mestres March. Director Serveis d'Alcaldia
 • Sra. Ana Muñoz Martinez. Direcció d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns
 • Sra. Nuria Fustier Garcia. Direcció de Serveis Personals, Benestar i Famílies
 • Sra. Isabel Garcia Casabo. Direcció d'Urbanisme, Serveis Municipals, Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat
 • Sra. Rosa Perea Nuñez. Direcció de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils, Ciutadania i Educació
 • Sra. Nico Villana cordoba. Direcció de Mediació i Convivència
 • Sra. Pilar Puig Giner. Direcció de Seguretat i Ordre Públic
 • Sra. Nuria Rodriguez Masdeu. Coordinadora de Solidaritat i Cooperació i Polítiques d’Igualtat
 • Sr. Tomas Carrión Bernal. Assessor d'Acció Territorial  i Suport a Regidories de Districte
 • Sr. Jose Velasco Martinez. Coordinador de Cultura, Gent Gran, Entitats Ciutadanes, Infància i Joventut
 • Sr. Cristóbal  González Gómez. Secretari del Consell General de Ciutat