Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Pla d'actuació Municipal

El Pla d’Actuació Municipal és el document marc de referència de l’administració local, és el considerat contracte entre l’ajuntament i la ciutadania, que relaciona tots els projectes i actuacions del govern municipal pel mandat corresponent.

Es preceptiva la seva consulta, tal i com indica el Reglament 6/2003 sobre la Participació Ciutadana, i així es va fer, per primera vegada i en compliment de la normativa municipal, en el Consell General de Ciutat com a òrgan màxim de participació. Aquest mateix Reglament de Participació Ciutadana indica que l’Ajuntament en donarà comptes del seu acompliment un cop a l’any.

La primera consulta, a l’abril de 2004, va donar com a resultat una sèrie de propostes i millores que van quedar recollides en forma de dictamen i complementant el text original del Pla d’Actuació Municipal, i que va ser aprovat per l’Ajuntament Plenari.

Fitxers relacionats