Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Comissió Serra d'en Mena

La Llei de Barris  determina que per al seguiment i avaluació del projecte s’ha de dissenyar un sistema per a la participació ciutadana. Aquest sistema s’ha resolt amb la constitució de la Comissió de treball Serra d’en Mena (formada pel Consell de Districte V i la mŕxima representació del teixit associatiu i econňmic del barri del Fondo).

Aquesta comissió esdevé l’espai de trobada i de debat dels diferents agents socials per arribar al consens ciutadŕ respecte dels temes estratčgics del Projecte de Millora Integral dels 7 barris de la Serra d’en Mena.

Entre les activitats de la Comissió de treball de la Serra d’en Mena s’ha de mencionar particularment els tallers participatius amb la Comissió Social de Badalona (web Llei de Barris) per a la Nova urbanització del carrer Circumval·lació (acció compartida i coordinada amb l’Ajuntament de Badalona.