Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
descàrrega document

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

Pla estratègic que pretén fer de l’educació un instrument de progrés, de ciutadania, de cultura i eina per la inclusió social. Es fonamenta en un concepte d’educació ampli, que partint de la importància del sistema educatiu i de la família en el procés educatiu de les persones, incorpora el potencial i la funció educadora de la ciutat i tots els elements que la conformen.

Aquest principi porta implícit el reconeixement de la corresponsabilitat que tenen en l’àmbit educatiu tots els estaments i agents socials. Per això, el PEC és un instrument de reflexió, de debat, participació, compromís i consens que pretén:

  • Impulsar un espai que promogui la reflexió i el debat sobre educació i la funció educadora de la ciutat.
  • Dinamitzar, mobilitzar i crear sinèrgies i tendències cohesives al voltant d’un concepte d’educació integral.
  • Promoure la participació i la implicació de persones i col·lectius rellevants de la ciutat.
  • Contribuir a incrementar la sensibilització ciutadana vers l’educació.

FASES D’ELABORACIÓ

a) Procés participatiu (2004)

Encetat, des de la corresponsabilitat política i ciutadana, un procés participatiu ambiciós en el qual es van implicar directament i amb un alt nivell de motivació, més de 100 entitats i 3 administracions.

b) Extensió i posada en comú (2004)

Jornada del Projecte Educatiu de Ciutat "Santa Coloma Ciutat Educadora"

13 de novembre de 2004. Recinte Torribera "La Masia". 94 participants.

c) Posada en marxa del PEC (2005)

  • Acte públic de presentació del manifest d’adhesió presentat el 8 de maig a la Diada de l’Ensenyament Públic a tota la comunitat educativa i la població en general.
  • Aprovació pel Ple Municipal del document final del PEC per tal d’iniciar la seva publicació i difusió al conjunt de la ciutadania.
  • Reunions de la Comissió Permanent per tractar els temes de la publicació del document del PEC i propostes de continuïtat.

d) Difusió pública i continuïtat (2006)

  • Presentació i edició del CD del Projecte Educatiu de Ciutat.
  • Priorització de les línies estratègiques i fer el seguiment de les activitats i les avaluacions de millora, a través del Consell Escolar Municipal.

e) Desenvolupament d’una de les principals línies estratègiques (2006/2007)

  •   Pla Educatiu d’Entorn