Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Pla de la Gent Gran
descàrrega document

PLA DE LA GENT GRAN DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Es l’instrument polític i tècnic, vinculat directament amb la realitat de la gent gran de la ciutat, que ha d’informar i orientar les decisions i actuacions municipals que s’hagin d’emprendre durant els propers anys per millorar la qualitat de vida deis ciutadans en general i de la gent gran en particular.

PROCÉ DE TREBALL (2005-2007)

  • Realització d’un diagnòstic de la ciutat: analitzant la realitat de la gent gran i les seves necessitats.
  • Identificació de les necessitats actuals i futures i priorització de les accions a realitzar.
  • Sessió de consulta i treball conjunt amb ciutadans membres del Consell de Ciutat, experts i entitats i persones no presents al consell i relacionades amb el tema d’interès.
  • Definició de les actuacions municipals d’acord amb les prioritats i objectius polítics, per obtenir un full de.

 

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL TREBALL (2006-2007)

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona qui va encarregar a PROGESS SL l’execució tècnica.

 

RESULTAT (2007)

PLA DE LA GENT GRAN DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 2007-2017

Document que recull el diagnòstic. les línies d’acció, els objectius estratègics i les accions concretes pels propers anys per a la millora de la vida de la gent gran de Santa Coloma.