Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Espais participatius dels plans transversals

Aquests espais es creen amb la voluntat d’obrir la participació activa de la ciutadania al voltant de temes d’interès municipal, amb l’objectiu de coordinar esforços, propiciar la reflexió i el consens sobre les accions previstes en aquest plans i/o projectes integrals (neteja de la via pública, la convivència, l’educació, etc.)