Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Consells de districte

ELS CONSELLS DE DISTRICTE

 

Els Consells de Districte són els òrgans creats en el marc del Reglament de Participació Ciutadana amb la voluntat d’aprofundir en la democràcia local participativa. Els Consells de Districte integren i recullen la pluralitat de grups i interessos del territori i es fonamenten en el principi de responsabilitat compartida, de corresponsabilitat i consens, sobre la base d’una confiança mútua entre les entitats, la ciutadania en general, l’àmbit polític i el tècnic.

Com puc participar?    CONTACTA


Els consells de districte estan formats per les entitats, associacions i institucions d’àmbit territorial.

Els veïns i veïnes no associats formalment, amb voluntat de participar a títol individual, interessats per la situació del seu entorn, poden sol·licitar participar en els Consells de districte del seu barri, però la participació a títol individual està limitada, tal i com preveu el Reglament dels Consells de districte (punt 3er), a un màxim del 20 % el número de ciutadans individuals respecte del total de representants d'entitats.

Les condicions indispensables seran:


  • Ser del barris del districte, o be estar-hi vinculat a través d'alguna entitat o activitat de la zona.

  • Tenir sensibilitat i interès pels afers ciutadans i/o veïnals.

  • Estar obert al diàleg.

  • Cercar el bé comú i defugir interessos partidistes i/o particulars.

  • Tenir sensibilitat vers els col·lectius mes desfavorits a nivell social, econòmic i cultural.