Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Notícies
25.07.2007


Les entitats a la Xarxa

 

Dins un mon cada cop més globalitzat, l'ús de les noves tecnologies sembla condició indispensable per conèixer i que et coneguin.

De igual manera que a d'altres àmbits, el treball de les organitzacions socials i del voluntariat necessita poder comunicar i rebre informació, transmetre el seu ideari i nodrir-se d'idees i propostes, en definitiva, intercanviar amb el seu entorn.

Amb aquest objectiu es crea el Portal d'Entitats de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d'aprofitar una eina com Internet per facilitar la multidireccionalitat de la informació entre les entitats, els ciutadans i l'administració, al mateix temps que es dona a conèixer la tasca del moviment associatiu local.

Aquest servei es concreta en l'obtenció, per part de les associacions, d'un espai web gratuït amb l'objectiu de que puguin oferir els seus continguts a la resta de ciutadans, així com donar un salt qualitatiu en el desenvolupament de les mateixes entitats en el mon de les noves tecnologies.